Porady i spostrzeżenia

Oto moje spostrzeżenia na temat
Jak namówić człowieka do zrobienia czegoś głupiego.

 • Doprowadź go do stanu wyczerpania: niech nie je i nie pije.

 • Obiecaj mu, że gdy to zrobi, osiągnie to, czego pragnie (np. miłość, wolność).

 • Powiedz mu, że jeśli się przeciwstawi, to będzie miał przesrane.

 • Użyj jego słabych stron (np. konformizm).

 • Użyj jego silnych stron (determinacja, wiara, cierpliwość, odwaga).

 • Rób to stopniowo.

A oto porady na temat
Jak się nie dać zwieść.

 • Jak nie jesteś w pełni sił (głodny lub niewyspany), to nie rób nic niezwykłego.

 • Porozmawiaj z kimś o tym, co zamierzasz zrobić.

 • Prześpij się z tym

 • Nie wierz nikomu, kto ci mówi "zrób to natychmiast".

 • Nie poddawaj się próbom nadania specjalnego znaczenia zwykłym rzeczom.

 • Przykładaj do rzeczy właściwą wagę.

Były to porady i przemyślenia, które napisałem sam dla siebie na podstawie przeżyć, które miałem w 2018 roku. I pamiętaj, że ostatecznie nie jest ważne, co czujesz i myślisz, albo jakie głosy słyszysz w głowie. Ważne jest to, co zrobisz i powiesz.